Equip Humà

Equip Humà

Aquests grups no són independents i s’han d’entendre com a equips de treball coordinats.

Amb les seves empreses associades (Temporal Quality i TQ Serveis Hotelnet posa a la vostra disposició un equip de més de 350 col•laboradors i especialistes.

  • Responsable d’operacions
  • Supervisora
  • Equip tècnic de neteja
  • Equip d’especialistes

Periòdicament es desenvolupen cursos de formació per a les noves incorporacions, que van des de les tècniques de neteja bàsiques, fïns a l’especialització en neteja d’hotels,  aparcaments, grans superfícies, sostres, fïnals d’obra, etc. El personal que ja treballa amb nosaltres també està en constant formació i reciclatge.