Neteja de pàrkings

Neteja de pàrkings

Neteja de Pàrkings

Per les seves característiques especials i l’ús intensiu a què estan sotmesos, aquests espais necessiten tractaments, productes i equipaments específics per assegurar un nivell de neteja impecable i constant, a més d’un manteniment correcte.

Les neteges periòdiques amb personal i maquinària específics que inclouen l’eliminació de residus i taques de pintura, ciment i altres materials, milloren la imatge dels usuaris envers aquests espais comunitaris.

Especialitzats en:

 • Terres i rampes
 • Senyalitzacions
 • Columnes
 • Canonades
 • Boques d’incendi
 • Portes de garatge

Característiques tècniques:

 • Màquines de 81/100 m d’amplada de fregada
 • Màquines amb aspiració d’aigua
 • Material específic per a tubs i estructures d’aparcaments
 • Productes especials per a taques d’oli, gasoil, ciment o xiclets
 • Rendiments fina a 6.000 m2/h
 • La importància de mantenir una bona imatge